Fatura Tutarı Hesaplama

Aktif gaz kullanıcısı olan abonelerimizin sayaçları her ay periodik olarak şirketimiz personeli tarafından el endeksörleri ile okunarak, kullanmış oldukları doğal gaz miktarı tespit edilir ve sayaç okuma esnasında otomatik olarak faturalandırma işlemi yapılır.

Faturaya esas doğal gaz tüketim miktarının tespit edilmesi

Son Endeks (m³) - İlk Endeks (m³) = Tüketim (m³)

Tüketim (m³) x Düzeltme katsayısı = Gerçek Gaz Tüketim Miktarı (Sm³)

Ortalama ısıl değer / 860,42 =Kwh çarpanı

Gerçek Gaz Tüketim Miktarı x Kwh çarpanı = Kwh tüketim

Kwh tüketim x Ortalama Birim Fiyat(TL/Kwh) =Tüketim tutarı

Tüketim tutarı x %18 KDV = Toplam fatura tutarı