Sayaç Açma/Kapama Bedeli

EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, doğal gazı aşağıdaki nedenlerden dolayı kullanıma kapatılan abonelerimizden alınan bedeldir.

Sayaç Açma Kapama Bedeli Alınmasını gerektiren durumlar,

a) Abonenin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,


b) Abonenin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle


c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde,


d) Abonenin diğer bir adreste bulunan doğal gaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde


e) Aboneden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde

Not: Sayaç Açma-Kapama bedelleri her yıl EPDK kurul kararı ile belirlenir ve tüm doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından uygulanır.

AÇMA KAPAMA TARİFELERİ
Sayaç Açma Kapama  28 TL + KDV