Tahmini Fatura Hesaplama

Uyarı
  • Veriler Ekim 2014 itibariyle geçerlidir.
  • Hesaplanan tutar ortalama tahmini tutardır.
  • Lütfen zorunlu alanları doldurunuz ve hesapla tuşuna basınız.
Bölge Abonelik Tipi İlk Endeks Son Endeks

Miktar (m³) Basınç Düzeltme Katsayısı Ort. Fiili Isıl DeğŸer (kcal/m³) Isıl DeğŸ. Düzeltme Katsayısı K. Miktar (Kwh) Ortalama Fiyat tutarı (Kwh)

Tüketim Tutarı KDV Tutarı Toplam Tutar