Faturalandırma Nasıl Yapılır

FATURALANDIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

Aktif doğal gaz kullanıcısı olan müşterilerimizin sayaçları her ay periyodik olarak okunur. Müşterilerimizin kullanmış oldukları doğal gaz miktarı tespit edilir ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayınlamış olduğu "Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uygun faturalandırma işlemi yapılır.

 

http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Dogalgaz/Mevzuat/Tebligler

 

 

 

Faturalandırmaya İlişkin Süreç

 

Doğal gaz faturalama sisteminde doğal gaz sayaçlarında her ay okunan endeks değerleri kayıt altında tutulur. Tutulan bu endeks değerleri farkı belirlenmiş( şuan 10 m³) bir limitin üstünde ise faturalandırma işlemi gerçekleştirilir.

 

Tüketicinin sayacının, son endeksi ile ilk endeksi arasındaki farkı, yine son okuma ile ilk okuma dönemi arasındaki gün ağırlıklı ortalama hacim düzeltme katsayısı olarak adlandırılan Düzeltme Katsayısı(K) ile çarpılır ve düzeltilmiş hacim elde edilir. 

 

Endeks farkının, Düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucu ortaya çıkan düzeltilmiş hacim yine ilk okuma ve son okuma dönemi arasındaki Isıl Değer Düzeltme katsayılarının ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanan katsayı ile çarpılır ve Tüketilen Enerji miktarı hesaplanır.  

 

Hesaplanan bu enerji miktarı ile  ilk okuma ve son okuma dönemi arasındaki geçerli olan Tüketim Dönemi Parekende Satış Fiyatı çarpılarak, Tüketim Bedeli Hesap edilir.

 

Faturarada yer alan kalemlere ilişkin açıklamalar

 

İlk Okuma Tarihi

Sayacın, sisteme takıldığı günün tarihi veya bir önceki fatura dönemindeki sayaç endeksinin sisteme kayıt edildiği tarihtir.

 

Son Okuma Tarihi

Faturalandırma dönemindeki sayaç endeksinin sisteme kayıt edildiği tarihtir.

 

İlk Endeks

Sayacın İlk Okuma tarihinde belirlenen sayaç endeks rakamıdır.

 

Son Endeks

Sayacın Son Okuma Tarihinde belirlenen sayaç endeks rakamıdır.

 

Tüketim (m3)

İlk ve son okuma tarihleri arasında sayaçtan geçen doğal gaz miktarı olup son ve ilk endeksleri arasındaki farkı ifade eder.

 

Düzeltme katsayısı

 

"İlgili şehrin Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınmış son on yıla ait, aylık bazda atmosfer basıncı değerleri ve toprak sıcaklık değerlerinin ortalaması, "Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" de belirtilen formüle göre hesaplanan katsayıdır. Hesaplanan bu katsayı, gazın genleşme özelliğinden dolayı aylara göre farklılık gösterir. 

 

Dolayısıyla gerçekte tükettiğimiz m³ karşılığı doğal gaz miktarı sayaç'tan ölçülen miktar ile  o aydaki basıncın ve sıcaklığın etkisi ile oluşan katsayının çarpımıdır."

 

Ortalama Fiili Isıl Değer (kcal/m3) ve Isıl Değer Düzeltme Katsayısı(K) 

Doğalgazın büyük kısmını metan gazı, bunun yanı sıra kükürt, azot ve su buharı oluşturmaktadır. Doğal gazın enerji miktarının tesbitinde önemli olan bu elementlerin kompozizyonunu Gaz Kramotograf Cihazı ile ölçümlenebilmektedir. Günlük olarak gazın içerisindeki bu kompozisyona bağlı olarak kcal cinsinden gazın enerji miktarı tesbit edilmektedir. Doğal gazın, mutlak basınç ve sıcaklık olarak tabir edilen 1 atmosfer mutlak basınç (1,01325 bar) ve 15 0C’deki, 1 metreküpünün enerji miktarı 9155 kcal olarak standart değer olarak kabul edilmektedir. Bu değer esas alınarak Isıl Değer Düzeltme Katsayısı(K) hesap edilir. Özetle 1 m3 doğal gazın yanması sonucunda elde edilen enerji miktarı olup içerisindeki karışıma bağlı olarak Fatura dönemindeki farklı katsayıların, gün ağırlıklı ortalamasına göre farklılık gösterir. Fiili ortalama üst ısıl değerin 9155 kcal standart değere oranı, tüketilen gerçek enerji miktarını belirler. Böylece doğal gazda kullanılan enerji miktarı oranına göre ödeme yapılır.

 

Düzeltilmiş tüketim (Sm3)

Sayaçtan fiili olarak geçen doğal gaz miktarının, basınç, sıcaklık, sıkıştırılabilirlik değişkenleri göz önünde tutularak düzeltme katsayısı ile hesaplanan standart hacim ortalama fiili ısıl değer katsayısı ile çarpılarak tüketilen gerçek enerji miktarıdır.

 

Tüketilen Enerji miktarı (kWh)

Sayaçtan fiili olarak geçen doğal gaz miktarının, basınç, sıcaklık, sıkıştırılabilirlik değişkenleri göz önünde tutularak düzeltme katsayısı ile hesaplanan standart hacim ortalama fiili ısıl değer katsayısı ile çarpılarak tüketilen gerçek enerji miktarının kilowattsaat karşılığıdır. 1 Sm³, 10,64 kWh'dir.

 

Perakende Satış Fiyatı (TL/kWh)

1 kWh enerji eşdeğeri doğal gazın ortalama satış fiyatıdır. Fatura dönemindeki doğal gazın birim fiyat tarifesinin, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

 

Tüketim Bedeli (TL)

Katma değer vergisi haricindeki fatura bedelini belirtir.

 

KDV (%)

Tüketim bedeline uygulanan % 18 katma değer vergisi bedelini ifade eder.

 

Tenzilat/İlave (TL)

Bir önceki faturada yapılan ve son faturaya yansıtılan tenzilat/ilave bedelini belirtir.

 

Usulsüz Kullanım Bedeli(TL)

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 53. maddesinde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde müşteriye yansıtılan bedeli ifade eder.  

 

Devreden Yuvarlama (TL)

Son faturada yapılan ve bir sonraki faturaya yansıtılacak yuvarlama bedelini belirtir.

 

Gecikme bedeli (TL)

Bir önceki fatura dönemi, son ödeme tarihi sonrasında yapılan ödemelere uygulanan ilave bedeldir.

 

Örnek Fatura Hesaplama

Gaz Kullanım Basıncı = 21 mbar için

İlk Endeks = 100

Son Endeks= 200

Endeks Farkı=100

Düzeltme Katsayısı = 1,033106

Ortalama Fiili Isıl Değer kcal/m³ = 9200 kcal/m³

Isıl Değer Düzeltme Katsayısı(K) = 9200 / 9155 = 1,004915

Düzeltilmiş Tüketim(Sm³) = Endeks Farkı x Düzeltme Katsayısı x  Isıl Değer Düzeltme Katsayısı = 100 x 1,033106 x 1,004915 = 103,8184

Tüketilen Enerji Miktarı(kWh) =  Düzeltilmiş Tüketim(Sm³) x 10,64(kWh/Sm³) = 1104,628

Perakende Satış Fiyatı (TL/kWh) = 0,09668214

Tüketim Bedeli(TL) =  Tüketilen Enerji Miktarı(kWh) x Perakende Satış Fiyatı (TL/kWh) =  1104,628 x  0,09668214 = 106,80 TL

KDV (%18) = 106,80 x 0,18 = 19,224

Fatura Tutarı(TL) = 126,02

 

ÖRNEK FATURAYI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.