Aboneler İçin İç Tesisat

Zorlu Enerji Grubu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 4646 sayılı Doğal Gaz Piyası Kanunu çerçevesinde Temmuz 2005 tarihinde ihalesi yapılan "Gaziantep, Nizip, Kilis" şehirlerinden oluşan yerleşim yerlerindeki bölgede 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım ihalesini kazanmıştır. Bu dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere " GAZDAŞ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. " şirketini kurmuştur. Dağıtım şirketi,dağıtım lisansı almak için çalışmaları tamamlamış olup 24 Şubat 2006 tarihinde lisansını almış ve dağıtım işi için altyapı yapım faaliyetlerine başlamıştır. GAZDAŞ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. bölgedeki konutların yanında mevcut gaz kullanan ve kullanacak olan sanayi tesislerine gaz temini sağlayacak ve bölgede işletme faaliyetlerini 30 yıl süreyle yürütecektir. Bu amaçla İşletme faaliyetlerine yönelik çalışmalarını da hızlandırmış olan şirketimiz işletme düzenini kurmak üzere çalışmalarada başlamıştır. Şehir girişine kadar 70 bar basınçta gelen doğal gaz RMS - A tipi istasyon ile 20 bar basınca düşürülüp, ana güzergahtaki hatlarda dolaşacaktır. RMS-B tipi bölge istasyonlarında 20 bar dan 4 bara düşürülecek olan doğal gaz polietilen (PE) borular vasıtasıyla, şehrin tüm sokaklarına, buradan da servis hattı vasıtasıyla binaların önündeki servis kutularına ulaşacaktır. Servis kutularından sonra bina ve/veya daire sahiplari tarafından, Gaziantep Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. den sertifika almış firmalara İç tesisatları yaptırılarak doğal gazın dairelerde kullanımına başlanacaktır.
Aktif kullanımdan önceki son işleminiz olan “Gaz Açma İşlemi” için GAZDAŞ’ tan yetkili tesisatçı firmanızın iç tesisat birimine başvurması ve gaz açılışı için randevu alması gerekmektedir. Randevu tarihinde GAZDAŞ yetkili mühendisi tarafından tesisatın uygunluk ve sızdırmazlık kontrolü yapıldıktan sonra doğal gaz arzı sağlanır. Gazınız açılmış olsun olmasın ; a) Sözleşme imza tarihinizden itibaren, Güvence bedelinin taksit yapılması halinde adınıza güvence bedeli taksitleri tahakkuk edecek olup, ilgili fatura veya faturaları son ödeme tarihlerine kadar ödeme zorunluluğunuz doğmuş olur. b) Uygunluk kontrolü ve gaz açılışı için gelindiğinde, tesisatçı firma temsilcisinin de hazır bulunması zorunludur. c) Bu kontrol yapıldıktan sonra gaz kullanım uygunluk belgesi tarafınıza verilmeden gaz kullanmayınız. d) Kendi adına sözleşmesi olmayan kullanıcılar, tükettikleri gazın bedelini cezalı şekilde ödemek durumunda kalacaklardır. e) Sözleşme adresinizden ayrılırken fesih işlemini yaptırınız. Daha önce ödemiş olduğunuz güvence bedeli, sözleşmenizin feshine müteakip, vereceğiniz herhangi bir vadesiz banka hesabınıza,yasal faiz uygulanarak iade edilecektir. Sözleşme feshi için; Sözleşmede adı geçen şahıs tarafından sözleşme fesih başvurusunun yapılması gerekmektedir. Sözleşme fesih işlemleri için gerekli olan belgeler: a) Kimlik fotokopisi ve T.C. Kimlik Numarası, b) Tesisat numarası. Sözleşme feshinin 3. şahıslar tarafından yapılması halinde noter onaylı vekaletname istenir. UYARI! a) Fesih işlemlerinin bizzat, sözleşme üzerinde görünen şahıs tarafından yapılması esastır. b) Fesih işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafından yapılacak olması durumunda vekaletname istenmektedir. Sizden sonra aynı mahalde gaz kullanmak istendiğinde yeni kullanıcı adına sözleşme yapılır. Sözleşme yapıldıktan sonra gaz kullanımına başlanabilir mi? Gaz kullanımına başlayabilmeniz için, “Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi” yaptıktan sonra GAZDAŞ’ın yetkili mühendisleri tarafından gaz açılışı yapılması gerekir. Aksi takdirde Usulsüz gaz kullanmış olacaksınız ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilecektir.
Abone Bağlantı Sözleşmesi Abone bağlantı bedeli : Sayaç dahil, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Abone bağlantı bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dahildir. Konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 315 TL olarak tespit edilmiştir. Bu bedel her yıl EPDK tarafından revize edilmektedir. Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak BBS; dairenin 200 m² ye kadar brüt alanı için 1 (bir) alınır, bundan sonraki ilave her 100 m² ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 260 TL artırılır. Sokağınızda doğal gaz hattı var, binanızda kutu yoksa;Bağlı bulunduğunuz GAZDAŞ hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimleri'ne giderek abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz. GAZDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğal gaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya GAZDAŞ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir. Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse ve binanızda kutu varsa;Abonelik işlemlerinizi bağlı bulunduğunuz GAZDAŞ hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimleri'nde yaptırabilirsiniz.Bağlantı Sözleşmesi için gerekli olan belgelere Abonelik Rehberi sayfasından ulaşabilirsiniz.
üketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi iki (2) günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık olarak okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak epdk mevzuatı 41 inci maddeye göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapar. Ancak, dağıtım şirketi, 50 m³'e ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kullanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır. Dağıtım şirketi, ihbarname ve/veya faturayı, son ödeme tarihinden en az yedi (7) gün önce abone adresine bırakır. Sayacın okunamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakılacak endeks bildirim belgesi en geç üç (3) gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şirketine ulaştırılır. Müşterinin kusuru dışında sayaç endeksinin belirlenememiş olması durumunda fatura bedeli, sayacın okunamadığı aylardaki perakende satış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanan ortalama perakende satış fiyatı ile hesaplanır ve okunamayan ay sayısı kadar taksitlendirilir.